Podmínky prodloužené záruky

Při dodržení podmínek můžeme poskytnout prodlouženou záruční lhůtu 60ti měsíců na námi instalovaný nerezový nebo plastový systém za předpokladu že:

  • Pravidelnou kontrolu a čištění spalinové cesty provádí výhradně naše firma stejně tak všechny zásahy do instalovaného systému.
  • Zákazník dodržuje četnost zákonných kontrol a čištění spalinové cesty -> Termíny
  • Záruční lhůta v podobě 60ti měsíců je zahájena dnem předání a převzetí montovaného díla zákazníkem.

Při nedodržení podmínek bude uplatněna zákonem stanovená záruka 24 měsíců.

  • V případě, že nebudete provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest nebo budou prováděny jinou osobou, bude nárok na prodlouženou záruku zrušen a to zpětně ode dne předání.