Naše práce

Každá odvedená práce je naší osobní vizitkou. Pro více fotografií zhotovených zakázek navštivte také náš facebook.

Komínový systém se skládá z pevného plastového potrubí a nosného nerezového pláště. Jedná se o venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém. Určeno pro kondenzační plynové spotřebiče.

Kondenzační plynový kotel, od něhož je odvod spalin pomocí plastového koncentrického vzducho-spalinového systému.

Vložkování původních komínů plastovými pevnými / flexibilními vložkami včetně systémových celokrycích ÚV stabilních hlavic. Jedná se o moderní vyspělý systém sloužící k odvodu spalin od kondenzačních plynových kotlů.

Kouřovod s funkcí komínu. Odvod spalin je pevným ocelovým kouřovodem, který je napojen na systémovou vícevrstvou nerezovou komínovou konstrukci.

Vložkování původních komínů nerezovými pevnými / flexibilními vložkami s nastavením v podobě vícevrstvých nerezových komínových nástavců pro tuhá paliva.

Vícevrstvé nerezové komínové systémy instalované na fasádu objektu, vhodné pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů.

Dodávka a stavba třísložkových zděných komínových systémů s izolací a komínovou vložkou.

Prodej a instalace krbových kamen.