Naše práce

Každá odvedená práce je naší osobní vizitkou. Navštivte také náš facebook.

Komínový systém se skládá z pevného plastového potrubí a nosného nerezového pláště. Jedná se o venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém. Určeno pro kondenzační plynové spotřebiče.

Kondenzační plynový kotel, od něhož je odvod spalin pomocí plastového koncentrického vzducho-spalinového systému.

Vložkování původních komínů plastovými pevnými / flexibilními vložkami včetně systémových celokrycích ÚV stabilních hlavic. Jedná se o moderní vyspělý systém sloužící k odvodu spalin od kondenzačních plynových kotlů.

Moderní krbová kamna, na která je napojen kouřovod s funkcí komínu. Odvod spalin je pevným ocelovým kouřovodem, který je napojen na systémovou vícevrstvou nerezovou komínovou konstrukci.

Vložkování původních komínů nerezovými pevnými / flexibilními vložkami s nastavením v podobě vícevrstvých nerezových komínových nástavců pro tuhá paliva.

Fasádní systémové nerezové komíny vícevrstvé konstrukce.

Spotřebiče paliv. Krbová kamna.