Kvalitních kominíků je jako šafránu

Kvalitních kominíků je jako šafránu

Obecné

9 března, 2021

Odborné školy chrlí přes stovku kominíků za rok, ale!

Máme velkou radost, že se i v dnešní době stále najdou mladí lidé, kteří chodí studovat to naše „špinavé řemeslo“. Bohužel se ukazuje, že ne každý, kdo školu opustí s výučním listem se automaticky stane kvalitním kominíkem.

Z praxe se často setkáváme s tím, že lidé nevědí co vlastně kominík musí při pravidelné kontrole spalinové cesty udělat. Většina lidí bere kontrolu kominíkem jako nutné zlo, které jim ukládá zákon. Když dostanou papír o kontrole, založí jej do šanonu a klidně spí.

Kominík, ale hlídá Vaši střechu nad hlavou a proto je opravdu důležité, aby svou práci odvedl správně.

Přes tisíc požárů ročně vlivem špatně vyčištěného nebo nekvalitně sestavěného komína značí o tom, že jsou i kominíci, kteří svou práci neodvádí správně a svědomitě, a to dokonce i ty dlouho zavedené firmy, od kterých by člověk očekával ten stoprocentní výsledek.

No dobře, ale jak poznám toho správného kominíka?

1. Oprávnění a pojištění

Správný vyučený kominík by měl pravidelně procházet školením na nejmodernější postupy a být také kvalitně pojištěn.

2. Kvalita práce

Nejenom, že se vyčistí komín, ale i také kouřovod a spalinové hrdlo spotřebiče paliv. Nedílnou součástí je výběr sazí a nahromaděného kondenzátu.

3. Odstranění zjištěných závad

Jestliže je zjištěn nedostatek na spalinové cestě, správný kominík ho umí také odstranit.

4. Průmyslový vysavač

Správný kominík po sobě nezanechá žádný zbytečný nepořádek.

5. Technika

Vlastnit takovou techniku, aby každá odvedená práce byla vždy 100%.

6. Soukromí a bezpečnost

Všechny citlivé údaje musí být uloženy na bezpečném místě.

7. Systém kontroly

Používat takový systém, který Vás včas upozorní na expiraci protokolu o kontrole.

8. Pevné termíny

Domluvený termín by měl být bezpodmínečně splněn.

9. Poradenství

Správný kominík si najde čas, aby s vámi daný problém zkonzultoval.

10. Bez skrytých poplatků

Ceny by měli být transparentní a dobře viditelné na internetových stránkách.