Čištění spalinové cesty

Čištíme komíny, kouřovody a spalinové cesty zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě, na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud běžné čištění nestačí, dehet z komína odstraníme pomocí výkonné rotační frézky. Více -> ZDE

Kontrola spalinové cesty

Vystavíme zprávu dle následujícího posouzení:

  • Zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
  • Zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.
  • Zda jsou zajištěny volné a bezpečné přístupy ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům.
  • Zda je dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů a stavebních hmot.
  • Zda je zajištěna požární bezpečnost viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby.
  • Zda je způsobilý stavebně technický stav komínového tělesa.
  • Zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Uživatel spalinové cesty je dle zákona povinen provádět kontroly viz -> Sbírka zákonů č.34/2016 v intervalech viz -> Lhůty pravidelných kontrol a čištění spalinových cest.

Cena kontroly a čištění spalinové cesty -> ZDE
Oprávnění k provedení prací -> ZDE
Termín provedení je od objednání do 14 dnů. Běžná kontrola a čištění spalinové cesty u tuhého paliva trvá zpravidla 30-40 minut, u paliva plynného 20-30 minut.

Kontakt

Václav Hrdlička
IČ: 04509871
DIČ: CZ9108014124

Břízová 265, 672 01
Moravský Krumlov

+420 773 519 239
(Po-Pá 8°°-15°°)

vaclav.hrdlicka@post.cz

MMB: 226 933 698/0600

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme za projevenou důvěru!
Něco se pokazilo :(
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů