Ceník

Ceny se řídí platným ceníkem, který na vyžádání předložíme.

Kontrola spalinové cesty

spojená s měřením koncentrace CO činí 500,- Kč

Kontrola spalinové cesty

zpravidla činí 500,- Kč. Upozorňujeme ale, že cena může být i vyšší. Odvíjí se od složitosti, přístupnosti a stráveného času.

Čištění spalinové cesty

činí do 1.000,- Kč.

Odstranění dehtu z komína rotační frézkou

se odvíjí od množství dehtu, výšky a průměru komína.

Mechanické čištění komínu

se odvíjí od množství dehtu, výšky a průměru komína.

Montáže

se odvíjí od konkrétních požadavků, které zjistíme na základě zaměření a vytvoříme cenovou nabídku na míru.