Ceník

Ceny se řídí platným ceníkem.

Kontrola a čištění spalinové cesty

spojená s měřením koncentrace CO činí 500 – 1.000,- Kč dle složitosti.

Kontrola spalinové cesty

spojená s měřením koncentrace CO činí 500 – 1.000,- Kč dle složitosti. Součástí je vystavení protokolu.

Čištění komínu, kouřovodu a spalinové cesty

činí 500,- Kč.

Čištění lokálních spotřebičů

na pevná paliva činí 500 – 1.000,- Kč dle složitosti a náročnosti.

Odstranění dehtu z komína rotační frézkou

kompletní provedení činí 1.500 – 6.000,- Kč dle náročnosti.

Odstranění dehtu z komína rotační frézkou

kompletní provedení činí 1.500 – 6.000,- Kč dle náročnosti.

Montáže

se odvíjí od konkrétních požadavků, které zjistíme na základě zaměření a vytvoříme cenovou nabídku na míru. 

Zaměření nebo poradenství

činí do 1.000,- Kč.